Movies

Synerion TimeKeeper לניהול מערך העובדים בענף המלונאות והאירוח – סיפור לקוח –

מלון Princesa Yiaza

מנהלי המלון מספרים כיצד מסייעת להם המערכת לצמצם את הפעילות אדמיניסטרטיבית הכרוכה בניהול זמן ונוכחות עובדים, יצירת סידור עבודה ועמידה בדרישות בתקנות וחוקי עבודה.

מערכת בינה עסקית Synerion Analytics לניהול כוח אדם בענף המלונאות והאירוח – סיפור לקוח –

כפר המכביה – שרון הוד, מנהל משאבי אנוש

שרון מסביר כיצד מסייעת לו המערכת בתכנון, בקרה וניהול של המשאב האנושי וכיצד הצליח בעזרתה לצמצם את עלויות כוח האדם.

בניית תהליך ניהול טאלנט בארגון – מתיאוריה למעשה
קבוצת שטראוס – נגה שגב נדיר, Talent Management Director
נגה מתארת כיצד פותחו תהליכי ניהול טאלנט בקבוצה – אתגרים, תכנון ויישום של תהליכים כחלק מהאסטרטגיה הארגונית.

מתוך כנס Talent Management בחסות Lumesse, Synerion ולוטם

איך תהפוך ל”טאלנט” במקום העבודה- מתוך תוכנית “המקצוענים 10” בערוץ 10 –

איך תהפוך ל”טאלנט” במקום העבודה 
יפעת שני – מנהלת שיווק מוצרים בסינריון.

יפעת מסבירה כיצד יכול העובד להשפיע על מעמדו כ”טאלנט” במקום העבודה שלו.

יום בחיי מגייס

יום בחיי מגייס

יפעת שני – מנהלת שיווק מוצרים בסינריון מסבירה מהם השיקולים המרכזיים בבחירת מערכת גיוס עובדים המסייעת לייעול עבודת המגייס.

Synerion Recruitment מערכת גיוס העובדים של סינריון

– סיפור לקוח UBank – מיטל וקסלבאום, רכזת גיוס והדרכה ב- UBank.

מיטל מסבירה כיצד השדרוג למערכת Synerion Recruitment סייע לבנק לחסוך במזמן העבודה, לקצר את משך הגיוס ולשפר את יעילות תהליך הגיוס.